Get Adobe Flash player

O firmě

Hlavním zaměřením obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. je  lesnictví, těžba dřeva, zakládání a údržba parků a veřejné zeleně, provozování pohřebišť a výroba pilařská. 

Vedení obchodní společnosti se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb a k všestrannému uspokojování očekávaných potřeb zákazníků, stejně jako k naplňování požadavků právních předpisů. Pro splnění tohoto závazku bude obchodní společnost plnit následující vyhlášené zásady a prohlášení politiky integrovaného systému řízení: 

  1. Naším základním cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Proto důsledně zjišťujeme současné požadavky zákazníků. Sledujeme budoucí nároky právních předpisů a promítáme je do dalšího zlepšování kvality i sortimentu našich služeb. Plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí je naším základním závazkem.
  2. Zákazníkům budeme poskytovat odbornou a technickou pomoc pro optimální využívání našich produktů a služeb.
  3. Moderní a efektivní technologie spolu se spolehlivými kontrolními metodami budeme prosazovat do pracovních procesů.
  4. Korektní vztahy s obchodními partnery se stanou základem pro dobrou úroveň kvality našich produktů a služeb.
  5. Stanovené zásady ochrany životního prostředí budeme přiměřeně uplatňovat a požadovat i od smluvních partnerů.
  6. Příznivá pracovní atmosféra na pracovištích a kvalitní vzdělávání našich pracovníků povedou ke zvyšování kvality lidských zdrojů.
  7. Prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení obchodní společnosti budou mít přednost před následnými opatřeními.
  8. Požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14000:2005 budou naplňovány tak, abychom neustále zlepšovali efektivnost integrovaného systému řízení obchodní společnosti.
  9. Bezpečně a vůči životnímu prostředí šetrně budeme manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami.
  10. Účelně a hospodárně budeme využívat vodu, energii a suroviny s cílem snižovat jejich spotřebu.

Jihlava,  5. 2. 2010
Ing. Václav  Kodet