Dne 31. 10. 2012 navštívili SML Jihlava, s. r. o., kolegové z Krkonošského národního parku. Jednalo se o zaměstnance ústředí parku a vedoucí lesních správ. Projevili zájem prohlédnout si výsledky sedmnáctiletého snažení o převod lesa věkových tříd na les s bohatou vnitřní strukturou na lesním úseku Stonařov.

Dne 4. 5. 2012 pořádala komora OLH společně se SML Jihlava, s. r. o. na l. ú. Stonařov odborný lesnický seminář na téma: „Nepasečné hospodaření ve smrkových porostech Vysočiny“, jehož součástí byla také venkovní pochůzka v lesních komplexech Otín a Sokolíčko.