"Návštěvníku Jihlavy, přijíždějícímu železnicí na ústřední nádraží, platí první pozdrav městských lesů. Před staniční budovou ovane pak příchozího chladný horský vzduch s vůní pryskyřice z městských lesů, které obepínají město. Houštiny s vysokým přírůstkem jsou útulkem srnčího. Lišky a kuny pečují o to, aby zaječí a králičí hlodavá rodina se příliš nerozmnožila. Nad lesními vrcholky, které jsou tu hnízdištěm, vznáší se jestřáb. Večer pak ze svých podzemních skrýší vylézá jezevec samotář. V dutinách starých stromů nalézá datel, odvěký nepřítel kůrovců, svůj příbytek".

Lesní rada inž. Stanislav Ambrož

Na rozsáhlých lesních porostech v centrální části Českomoravské vrchoviny, táhnoucích se v délce téměř 40 km z okolí Telče po Štoky, hospodaří Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Jde o historický majetek města Jihlavy.