O veřejnou zeleň na městských pozemcích v Jihlavě i v přilehlých obcích se starají pracovníci střediska zeleně. Jde zejména o sečení trávy a údržbu stávající zeleně, výsadbu a prořezávku stromů, keřů a ostatní zeleně, kácení tzv. havarijních stromů, stříhání živých plotů, vysazování trvalkových a letničkových záhonů a mobilní zeleně, sběr listí ad.

Je udržován významný krajinný prvek Heulos, který se rozkládá na 35 ha plochy. Dále má středisko zeleně ve správě údržbu a chod dvou městských hřbitovů a to Ústředního hřbitova a hřbitova Kalvárie. Zde se provádí veškerá údržba zeleně, cest a mobilní zeleně. Na Ústředním hřbitově se provádí údržba válečných hrobů a pietních míst.

Práce jsou prováděny dle dlouhodobého plánu údržby na základě objednávek, které zadává Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.