Vážení občané,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že za stav sečení u naprosté většiny lokalit ve městě Jihlavě zadávaných OŽP Magistrátu města Jihlava v roce 2023 nenese naše společnost žádnou zodpovědnost.

Od 1.ledna 2023 je sečení trávy na veřejné zeleni v Jihlavě vyjmuto z celkové údržby zeleně a její zadávání probíhá na základě veřejné zakázky přes DNS (Dynamický nákupní systém) organizovaný Magistrátem města Jihlavy a z tohoto důvodu naše společnost vyhrála jen několik dílčích zakázek, a to např. sečení Smetanových Sadů, Jánského kopečku, sídliště Zahradní, ul. Telečská a U Koželuhů, a obec Pístov v první seči. Ostatní plochy jsou sečeny jinými zhotoviteli, včetně odvozu travní hmoty.

 

Ing. Václav Kodet, jednatel

 

                                                  trava    trava2

trava3