1nahled2

 

V letošním roce se dočkala úspěšného dokončení první etapa rekonstrukce lesní cesty Sokolíčko "Rosická alej". Tato oprava byla realizována s podporou
z „Programu rozvoje venkova EU".

Díky rekonstrukci lesní cesty Sokolíčko bylo dosaženo zlepšení oblužnosti okolních lesních pozemků, ostatních linek a snížení hlučnosti a prašnosti prostředí.

 

 

    3 nahled   4 nahled