Zima je obdobím vegetačního klidu a zároveň časem pro potřebné kácení a pěstební probírky stromů a keřů. Letos se kácení nevyhnou například stromy v lesoparku Helenín, na Královském vršku, ale také na Masarykově náměstí.

Vegetační klid probíhá od ledna do března. V tomto období město nechá pokácet větší množství stromů především v lesoparku Helenín, na Masarykově náměstí, na sídlišti Královský Vršek, v příměstské části Heroltice a v okolí Staré Plovárny. Dále se kácení plánuje v ulicích Pávovská, Telečská, Žižkova a dalších. Bude se jednat o suché, usychající a poškozené stromy. Náhradní výsadby se uskuteční v následujících letech na plochách, kde je pro stromy dostatek prostoru. 

Stromy ke kácení jsou určeny na základě vlastních šetření správce veřejné zeleně, výstupů z inventarizace zeleně, na základě podnětů veřejnosti a některé stromy je nutné kácet z důvodu kolize se stavbou nebo rekonstrukcí.

uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Město, stejně jako každý vlastník, musí mít podle zákona vyřízené povolení ke kácení dřevin od orgánu ochrany přírody, a to u stromů s obvodem větším než 80 cm měřeném ve výšce 130 cm.

V lokalitách Sídliště I  - Pavlovova, E. Rošického, Wolkerova, Demlova, Březinova, Žižkova, Jiráskova nebo Bří Čapků je kromě probírek v plánu i rušení některých živých plotů. „Důvodů je několik, například kvůli nevhodnému umístění, druhu keře či slábnoucí vitalitě, které vedou ke zvyšujícím se nákladům na pravidelný řez a údržbu. Žádoucí dosadby volně rostoucích menších keřů budou pak samozřejmě řešeny, a to individuálně,“ doplnila Ruschková.

 

vegetacniklidnahled