Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu lesního zákona, která půjde v následujících dnech do řízení. Za hlavní změny v návrhu zákona lze považovat:

  • snížení minimálního věku porostu pro obnovní těžbu z 80 na 60 let
  • prodloužení lhůty pro obnovu na 5 let a na zajištění na 10 let
  • nahrazení parametru zakmenění parametrem zápoj

novela nahledZákladním cílem novely lesního zákona je podle ministra Výborného více motivovat a méně regulovat vlastníky a správce lesů. Ministerstvo zemědělství spoléhá na to, že si vlastníci lesů uvědomují svou zodpovědnost a to, že les má celou řadu zcela zásadních funkcí. Zároveň připomněl, že novela lesního zákona je přímo spojena s novelou zákona o myslivosti. Prodloužená lhůta pro obnovu lesa ze 2 na 5 let vychází z pozitivních zkušeností s prodloužením uvedených lhůt v rámci obnovy lesa po kůrovcové kalamitě. Prodloužena by měla být také lhůta pro zajištění lesa, a to ze 7 na 10 let. Za zásadní změnu lze považovat snížení minimálního věku porostu pro obnovní těžbu z 80 na 60 let.

Pro nestátní lesy ruší návrh novely závazná ustanovení LHP „minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin na obnově lesa“ a „minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku“. V této oblasti dochází k odlišnému přístupu k vlastníkům, resp. pro správce státních lesů by měla tato ustanovení zůstat v platnosti.

Ekosystémové služby jsou také nově v lesním zákoně definovány. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že ekosystémové platby by mohly začít fungovat po roce 2027. Podstatná změna se má dotknout také zpracování LHO. Vznikne také registr kategorizace lesů a lesnické typologie, který bude mít na starosti ÚHÚL. Výpočet poplatků za odnětí pozemků plnění funkcí lesa by měl být zjednodušen a řešen samostatnou vyhláškou. U lesů ve vlastnictví státu je navržena změna dotýkající se spolupráce Lesů ČR a lesnických škol, která jim umožní využívání lesních pozemků v majetku státu pro odbornou přípravu studentů. Úprava je plánována rovněž u povinností odborných lesních hospodářů (OLH), kteří by například měli odpovídat za újmu, kterou způsobili vlastníkovi v souvislosti s výkonem činnosti OLH.

Další změnou je plánované posílení státní správy lesů. Novým termínem v zákoně se mají stát protipožární pásy, s nimiž se počítá zejména pro oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů. Marek Výborný dále uvedl, že novela lesního zákona je konsensem podnětů od zainteresovaných stran reprezentovaných profesními organizacemi, a doplnil, že aktuální znění návrhu bylo vykomunikováno s Ministerstvem životního prostředí, s nímž jsou na aktuální verzi návrhu ve shodě, s výjimkou problematiky ponechávání mrtvého dříví v lesích. Podle názoru ministra zemědělství není možné vydat vyhlášku, která by definovala objemy ponechaného mrtvého dříví, protože by tato norma byla prakticky neměřitelná, nekontrolovatelná. Zároveň připomněl, že jsme již nyní na druhém až třetím místě v Evropě v objemu ponechávání mrtvého dříví v lese.

Podle slov ministra Výborného by novelu lesního zákona měla projednat vláda na konci května a následně by měla pokračovat do Poslanecké sněmovny. Novela lesního zákona má nabýt účinnosti od 1. ledna 2025.

 

Zdroj: Silvarium.cz https://www.silvarium.cz/lesnictvi/vice-motivace-mene-regulace-ministr-vyborny-predstavil-novelu-lesniho-zakona