NSBmNově zbudovaná Naučná stezka u Borovinky se otevře ve čtvrtek 14. března. Stezku realizoval ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu osadní výbor Staré Hory.
Jak sdělil předseda Radek Zvolánek, bylo na stezce instalováno šest naučných tabulí. Financovány byly z Ekologického fondu města Jihlavy. 


Pojednávají o přírodě lokality u Borovinky, o významu vody v krajině nebo o samočisticí schopnosti krajiny. Jedním z témat je např. „lesní internet“, komunikace a spolupráce stromů. Tabule obsahují také desatero chování pro návštěvníky. 


Stezka byla realizována v roce 2023 v délce 2,2 km. Vede kolem rybníka Borovinka a Smrčenského potoka a po lesní cestě zpět. Vlastníkem stezky a okolních lesních pozemků je město, hospodaří zde Správa městských lesů Jihlava.
Podle realizátorů stezky je lokalita významná zachovaným meandrujícím korytem potoka a výskytem řady druhů rostlin a živočichů, z nichž některé jsou vzácné nebo zvlášť chráněné.  


Účastníkům se doporučuje vzít si s sebou mobilní telefony a stáhnout si aplikaci Lesní svět, v níž je možno přečíst QR kódy na pěti tabulích s tématy Rybník Borovinka / Ptáci, Smrčenský potok / Rostliny, Zvířata v lese, Stromy a keře / Lesní internet, Sucho a kůrovec / Houby.

 

NSB3m  NSB4m  NSB5m