V rámci projektu: „Zlepšení obslužnosti a obhospodařování lesních pozemků po kůrovcové kalamitě, úspora financování, zvýšení konkurenceschopnosti a samostatnosti podniku“ Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. za podpory Evropské unie z Programu rozvoje venkova v závěru roku 2023 pořídila vyvážecí vlek s univerzálním kolovým traktorem a vyorávač sazenic.

Výše dotace může dosáhnout až 50 %

 

VALRA vyvážecí souprava kopie 450