Dne 31. 10. 2012 navštívili SML Jihlava, s. r. o., kolegové z Krkonošského národního parku. Jednalo se o zaměstnance ústředí parku a vedoucí lesních správ. Projevili zájem prohlédnout si výsledky sedmnáctiletého snažení o převod lesa věkových tříd na les s bohatou vnitřní strukturou na lesním úseku Stonařov.

V úvodu byli přivítáni ředitelem SML Jihlava, Ing. Václavem Kodetem, který je seznámil s historií a organizační strukturou SML Jihlava. Poté s nimi Ing. Libor Janda provedl pochůzku lesními porosty s ukázkami přírodě blízkého hospodaření, která více méně kopírovala exkursní trasu ze semináře komory OLH z 4. 5. 2012.

Procházka s mnoha zastávkami, která byla doprovázená zajímavými a věcnými diskusemi k dané problematice, byla účastníky hodnocena velice pozitivně. Navázali jsme velice neformální vztah, který chceme v budoucnu dále rozvíjet. Na závěr se nám dostalo poděkování a příslib oficiálního pozvání k návštěvě lesních porostů v Krkonošském národním parku.

7. 11. 2012                                                                             Libor Janda