Ve dnech 12. až 15. září 2012 jsem se zúčastnil studijního pobytu ve Slovinsku s cílem seznámit se se způsobem obhospodařování místních lesů.

Dne 31. 10. 2012 navštívili SML Jihlava, s. r. o., kolegové z Krkonošského národního parku. Jednalo se o zaměstnance ústředí parku a vedoucí lesních správ. Projevili zájem prohlédnout si výsledky sedmnáctiletého snažení o převod lesa věkových tříd na les s bohatou vnitřní strukturou na lesním úseku Stonařov.

Dne 20. 6. 2012 jsem se s kolegou Pavlem Jurkem a ještě s asi dalšími čtyřiceti lesníky zúčastnil exkurse do NP Šumava.